elevador vertical RB150 garu

Elevador vertical RB150

Elevador vertical que destaca per la seva elegància, ideal per salvar desnivells verticals, destaca per la seva plataforma oberta.

Caracteristiques principals

  • Càrrega màxima de 400 kg
  • Recorregut des de 600mm a 3000mm
  • No cal fer fossat
  • Sistema de tracció mitjançant corretja
  • DOMOSTEP 100M 100A
  • Alimentació monofàsica
  • Sense zona de màquina
  • Pulsació continua

Productes relacionats

DOMOSTEP

Elevador vertical

Elevadors verticals DOMOSTEP

EASYPLAT

Elevador vertical

elevador vertical EasyPlat - Garu Accesibilidad

LAIDA

Elevador vertical

Elevador vertical laida

AYALA

Elevador vertical

Elevador vertical AYALA