plataformas salva escales garu

Plataformes Salva escales

Les plataformes salva escales estan dissenyades per eliminar les barreres arquitectòniques a persones amb mobilitat reduïda i/o que es desplacen amb cadires de rodes.

Plataformes salva escales

Les plataformes salva escales estan dissenyades per eliminar les barreres arquitectòniques a persones amb mobilitat reduïda.