Plataforma Salva escales V65 Garu

Plataforma Salva escales V65

La plataforma salva escales V65 pot resoldre l’accessibilitat des de petits a grans desnivells. Sempre respectant l’estètica del lloc i garantint la màxima fiabilitat per a persones discapacitades i en cadira de rodes.

Caracteristiques principals

  • Comandaments protegits contra ús accidental
    i activables només amb operador present
  • Maniobra manual d’emergència
  • Amortidor mecànic progressiu
  • Comandaments sense fils
  • Per a escales amb tram corb
  • Bandes de contenció automàtiques
  • Dispositius anticops, antitalls, antiaplastament
  • Alarma luminosa y acústica de sobrecarga

Productes relacionats

V64

Plataforma salva escales

plataforma salva escales v64

DELTA

Plataforma salva escales

plataforma salva escales delta

OMEGA

Plataforma salva escales

plataforma salva escales omega

STRATOS

Plataforma salva escales

plataforma salva escales v65