rampes garu PMR

Rampes GARU PMR manual i automàtica

La solució d’accés als edificis per a les persones amb mobilitat reduïda, eliminant així barreres arquitectòniques.

rampa PRM garu Manual

Rampa PRM manual

rampa PRM garu Auto

Rampa PRM automàtica