accessibilitat Garu

Accesibilitat

Cadires
salva escales

Accesibilitat

Plataformas salva escales

Accesibilitat

Elevadors
verticals

Accesibilitat

Ascensors
per a ús domèstic

Accesibilitat

Pot triar entre cadires, plataformes o elevadors salva escales, per a la millor solució, eliminant totes les barreres arquitectòniques.