INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
GARU ACCESIBILIDAD S.L., d’ara endavant, RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?
Fi del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

  • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
  • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
  • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
  • Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil en la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que es publiqui en aquesta, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per a tramitar la petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?
Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, inclosos les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’uns altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es desitja utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fos de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?
Drets que assisteixen a l’USUARI: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per a exercir els seus drets:
GARU ACCESIBILIDAD S.L. Carrer Cartellà, 83-85 – 08031 Barcelona. E-mail: info@garuaccesibilidad.com

UTILITZACIÓ DEL PERFIL
El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil
Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada en la xarxa social del RESPONSABLE
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI
L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS
L’USUARI, una vegada sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquesta comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però si que romandran en la xarxa social.

DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS
L’accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per part seva, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.