rampa PRM garu Auto

Rampa GARU PMR automàtica

La solució d’accés als edificis per a les persones amb mobilitat reduïda, eliminant així barreres arquitectòniques.

Caracteristiques principals

 • Fàcil d’instal·lar
 • No es perd espai del local
 • No hi ha manipulació d’elements
 • Temps d’utilització de màxim 25 segons
 • Altura regulable (de 100 a 200 mm)
 • Gran capacitat de càrrega de fins a 300 Kg
  en posició oberta
 • Pendent màxim de 10% per a desnivells de
  fins a 20 cm

Galeria