rampa PRM garu Manual

Rampa GARU PMR manual

La solució d’accés als edificis per a les persones amb mobilitat reduïda, eliminant així barreres arquitectòniques.

Caracteristiques principals

  • Fàcil d’instal·lar
  • Fàcil d’instal·lar
  • Temps d’utilització de 5 segons
  • Altura regulable (de 100 a 200 mm)
  • Gran capacitat de càrrega de fins a 200 Kg
    en posició oberta
  • Pendent màxim de 12% per a desnivells de fins a 20 cm

Galeria