La discapacitat és un terme que fem servir de manera comuna en el nostre vocabulari, però ¿sabem què és exactament?

Segons l’OMS, “la discapacitat és una condició de l’ésser humà que, de forma general, abasta deficiències, limitacions d’activitat i restriccions de participació d’una persona“. Segons aquestes limitacions, podem distingir diferents tipus de discapacitat.

La discapacitat comporta el dret a la accesibilidad.Esto, implica la possibilitat a una persona de disposar i utilitzar l’espai públic i fer ús dels productes i serveis en igualtat de condicions que els altres.

Podem distingir 5 tipus principals de discapacitat:

  • Física
  • Auditiva

  • Visual
  • Intel·lectual
  • Mental

Física es caracteritza per presentar alguna limitació en la disminució o eliminació de les capacitats motores o físiques.

Auditiva consisteix en la manca sensorial de sentir de manera parcial o absoluta. De vegades, també s’associa la discapacitat auditiva amb la dificultat per parlar.

Visual és la manca de la funció sensorial de la vista també de manera parcial o absoluta, la ceguesa.

Intel·lectual comprèn les limitacions de l’funcionament de l’intel·lecte que es mostra en les habilitats educatives i socials.

Mental consisteix en una alteració o deficiència de les funcions mentals relacionades amb el pensament, els sentiments, les emocions i la capacitat de relacionar-se.

Tenir una discapacitat no vol dir que la persona que la tingui no pugui realitzar les mateixes activitats que una altra persona. Vol dir que només necessitaran altres procediments o mitjans per fer-les. És per això pel que és tan important comptar amb una societat que apliqui mesures d’integració i d’accessibilitat, per contribuir a l’benestar de tots.
Garu Accesibilidad - Elimina las barreras arquitectónicas

Sol·licita cita amb el teu assessor

…o emplena el formulari i nosaltres et truquem

Amb les solucions adequades, no existiran barreres a la teva autonomíalibertadproductividad

Et truquem?